Marxa Del Garraf 2012 Classification Essay
Reglament de la 23a Marxa del Garraf (2017)

1- PRESENTACIÓ

La Marxa del Garraf (MG) arriba a la XXIII edició. És una caminada no competitiva oberta a qualsevol persona respectuosa amb la natura i té com a objectiu donar a conèixer els paratges més purs que ofereix el massís del Garraf. L’MG es presenta amb dues modalitats:

⊳       La Garraf 48 (G48), amb una distància de 48 quilòmetres i que forma part del  CIRCUIT CATALÀ DE CAMINADES DE RESISTÈNCIA

⊳       La Garraf 21 (G21), amb una distància de 21 quilòmetres.


2 - DADES TÈCNIQUES

Dia: diumenge, 5 de novembre de 2017

Lloc de sortida i arribada: Plaça de Balmes de Gavà (davant l’ajuntament).
Senyalització: tot l'itinerari estarà marcat amb cintes i senyals verticals, pròpies de la MG.


2.1 - Dades tècniques de la Garraf 48

Hora de sortida: de 6 h. a 6.30 h.
Distància: 48,9 quilòmetres
Desnivells: +1.650m (total acumulat 3.300m)
Temps màxim: 13 hores
Controls de pas i avituallaments: sortida, arribada i sis punts entremig.


2.1 - Dades tècniques de la Garraf 21

Hora de sortida: de 8 h a 8.30 h.

Distància: 21 quilòmetres
Desnivells: +850 m (total acumulat 1700 m)
Temps màxim: 7 hores
Controls de pas i avituallaments: sortida, arribada i dos punts entremig.


3 - INSCRIPCIÓ


3.1 - Formes de realitzar la inscripció:

⊳       INTERNET = a través d’un formulari en el web d’UME (www.umegava.org) i un pagament per Internet.


3.2 - Import de la inscripció:

⊳       PREUS INSCRIPCIÓ: 

 •         PREU inscripció: 28€.
 •         FEDERATS de la FEEC o de qualsevol federació adherida a la UIAA: 20 €.
 •     Socis de la UME no federats de la FEEC: 15 €.
 •     Socis de la UME federats de la FEEC: 10 €.

  NOTA: L'import de la inscripció de les persones no federades (FEEC / UIAA) inclou una assegurança temporal amb una validesa pel temps de durada de la Marxa.


3.3 - Període i límits de les inscripcions:

Les inscripcions a la Marxa del Garraf estan limitades a 1.500 persones, amb la següent distribució: 900 a la Garraf 48 i 600 a la Garraf 21. El calendari d’inscripcions és el següent:

⊳       INTERNET: el període d’inscripció del 11 de setembre al 22 d'octubre de 2017

Garraf 48 totes per  internet: 900 inscripcions. IMPORTANT: queda reservada la primera setmana (del 11 al 17 de setembre de 2017) exclusivament per a federats de la FEEC, en compliment del reglament general del Circuit Català de Caminades de Resistència:

Garraf 21  per internet: 500 inscripcions

⊳       ENTITAT: el 23 d'octubre de 2017, amb 100 de la G21, més les que hagin sobrat d’internet en totes dues modalitats.

NOTA: la UME es reserva el dret a admetre inscripcions fora de termini. En cas d’admetre-les, el preu de la inscripció seria de 50 €.


3.4 - IMPORTANT:

⊳       El sol fet d’inscriure’s a la Marxa del Garraf significa que el participant disposa d’un nivell  de condició física i salut suficient per afrontar la caminada i que, per tant, hi participa sota la seva responsabilitat.

⊳       FEDERATS: és OBLIGATORIpresentar en el moment de recollir el dorsal el CARNET de FEDERAT de l’any en curs i el DNI. Si manca qualsevol d’aquests documents s’haurà de fer, i abonar, l’assegurança temporal.

⊳       En cap cas serà possible de retornar l'import de la inscripció.


4 - MATERIAL, PREMIS I OBSEQUIS

⊳       Abans de la sortida de la Marxa, cada participant rebrà un obsequi d’inscripció: un got, un suport per registrar el seu pas pels controls i informació sobre el recorregut de la Marxa i la localització i hora d’obertura i tancament dels avituallaments. A cada avituallament també hi haurà un rètol informatiu de la seva hora de tancament i de l’hora de tancament de l’avituallament següent.

⊳       Les persones que realitzin la totalitat del recorregut i no siguin desqualificades, rebran un diploma i optaran a altres obsequis.


5 - NORMES

⊳       L’edat mínima per a participar en la modalitat de 48 km és de 15 anys, complerts a 31 de desembre del present any.

⊳       Els participants menors de divuit anys han d’emplenar i presentar una autorització signada pels pares o tutors.

 ⊳       Cal passar per tots els controls de pas a les hores en que estan oberts i presentar a cada control el braçalet i la tarja de pas. A l’arribada cal presentar el braçalet i la tarja amb les marques de tots els controls de pas. Els controls tancats en cap cas enregistraran el pas de cap participant.

⊳      Els avituallaments no oferiran cap got per beure, perquè ja se’n dóna en el moment de recollir el material de la Marxa.

⊳       Portar lot per si es fa de nit a la tornada. De conformitat amb l’article 123 del Reglament General de Circulació és obligatori que cada participant porti encesa la llanterna quan es creua una calçada. A més a més, l’organització recomana que es porti una armilla i/o element reflectant.

⊳       El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la Marxa, si bé l’organització podrà modificar el recorregut i/o els horaris si la situació ho requereix.

⊳       Si un participant abandona la Marxa, per l’acceptació d’aquest reglament, es compromet a fer-ho en un control de pas i a comunicar aquest abandonament a un membre de l’organització.

⊳       L’UME facilitarà informació a les persones que abandonin la Marxa sobre el transport públic més proper al control, però en cap cas transportarà ningú a cap destinació.

⊳       L’UME vetllarà per evitar accidents, però en cap cas es farà responsable dels danys que pugui rebre qualsevol participant.

⊳       L’UME no es farà responsable dels objectes perduts o oblidats pels participants.

⊳       No presentar-se a la sortida de la Marxa o presentar-se després del tancament de la sortida, no atorga cap altre dret que recollir l’obsequi de la Marxa. L’obsequi es podrà recollir en el local de UME fins el dia 24 de novembre.

⊳       Per a optar al reconeixement de final de temporada del Circuit Català de Caminades de Resistència cal estar en possessió de la llicència anual de la FEEC de l’any en curs.

⊳        No es podrà participar a la Marxa amb animals de companyia per motius de seguretat.

⊳     Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament serà resolt pel comitè organitzador de la Marxa del Garraf o pels membres de l’Àrea de Marxes.

⊳          La inscripció a la Marxa del Garraf comporta l’acceptació d’aquest reglament.

  Aquest reglament ha estat homologat per l’Àrea de Marxes de la FEEC.


6 - MATERIAL OBLIGATORI

⊳       Manta tèrmica de 1,4 x 2 metres, mínim

⊳       Mòbil amb bateria

⊳       Reserva d’aigua

⊳    Frontal amb piles. La prova comença a les 6 del matí i es disposa de 13 hores com a màxim per a completar-la. A les hores d’inici els camins per on transcorre la marxa són totalment foscos i és imprescindible l’ús del llum frontal per raons òbvies de seguretat.


7 - RECOMANACIONS

⊳       Portar una mica de menjar, el primer avituallament és a 11 km de l'inici.

⊳       Portar pantalons llargs, donat el tipus de vegetació del Garraf i el pas per corriols molt estrets.

⊳       Portar roba adient a la prova i a la meteorologia prevista.


8 - DESQUALIFICACIONS

⊳       No dur el material mínim obligatori descrit a l’apartat 6.

⊳       No fer la totalitat del recorregut a peu.

⊳       No presentar a l’arribada la targeta de pas marcada a tots els controls.

⊳       Embrutar o degradar l'itinerari o la muntanya.

⊳       No respectar la normativa del Parc Natural del Garraf.

⊳      Participar a la G21 amb el dorsal de la G48 o al revés


9 - MÉS INFORMACIÓ

⊳    Presencialment, al local social de la Unió Muntanyenca Eramprunyà, Rambla Lluch, 4, 1r pis, de Gavà, dimecres i divendres de 19 a 21 h

⊳    Per telèfon, al número 93 662 01 24, dimecres i divendres de 19 a 21 h.

⊳  Per e-mail: marxadelgarraf@gmail.com

⊳   Per internet, al web: http://marxadelgarraf.blogspot.com.es/

Més de 1.500€ en premis i obsequis

La Marxa del Garraf és una caminada de resistència, no és una cursa. No es premia al primer que arriba, però sí volem premiar l'esforç i la fidelitat. En total, més de 1.500€ de la Marxa estaran dedicats a premis, obsequis per a vosaltres i per als voluntaris.

RECONEIXEMENT a la FIDELITAT

Seguint la tradició, premiem als participants inscrits i que hagin acabat 10 Marxes del Garraf, només en la modalitat de 48 quilòmetres. El premi és una samarreta tècnica de gran qualitat, marca Tuga, exclusiva "Jo ja n'he fet 10"

RECONEIXEMENTS ALS MÉS VETERANS I ALS MÉS JOVES

Des de fa un bon grapat d'anys, UME vol premiar l'esforç del participant i volem fer un reconeixement especial als participants més joves i els de major edat, tant masculí com a femení, en les dues modalitats. Els premis són motxilles de muntanya pels petits i bastons pels grans.

 • G48
  • Dona més gran: 67 anys, l'any 2010
  • Noia més jove: 13 anys, l'any 2009*/ 14 anys, l'any 2014 
  • Home més gran: 76 anys, l'any 2011
  • Noi més jove: 8 anys, l'any 2009*/ 16 anys, l'any 2014
 • G21:
  • Dona més gran: 66 anys, l'any 2014
  • Noia més jove: 7 anys, l'any 2013
  • Home més gran: 74 anys, l'any 2009
  • Noi més jove: 7 anys, l'any 2014
*A partir del 2017, l'edat mínima per participar a la G48 és de 15 anys. Per compliment del reglament del CCCR de la FEEC.

A més, volempremiar als gavanencs més gran i més jove que han acabat en cadascuna de les modalitats. La Marxa del Garraf els hi obsequia amb una Copa especial de disseny modern.


One thought on “Marxa Del Garraf 2012 Classification Essay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *